Ny komité – nye muligheter

Hege Løvbak. (Foto: Heidi Elisabeth Sandnes)

Hege Løvbak. (Foto: Heidi Elisabeth Sandnes)

Av Hege Elisabeth  Løvbak, rådgiver for Kif-komiteen

Vi avsluttet 2013 med å si takk for innsatsen til en gjeng dyktige mennesker som har jobbet hardt og engasjert for kjønnsbalanse i forskning i flere år. Vi starter det nye året – 2014 – med å si velkommen til en ny Kif-komité. En spennende start på året med andre ord, og det er sikkert flere enn meg som er spente på navnene, så her kommer de:

Ny leder for Kif-komitéen er professor Curt Rice fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Øvrige medlemmer:
Førsteamanuensis Ingrid Guldvik, Høgskolen i Lillehammer
Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Førsteamanuensis Synnøve Hofseth Almås, Høgskolen i Ålesund
Seniorforsker Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning (reoppnevning)
Personalsjef Martin Stølevik, SINTEF konsernstab
Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd (reoppnevning)
Student Solveig Maria Figenschou, Lektorprogrammet, Universitetet i Oslo

Varamedlemmer:
Førsteamanuensis Monica Fengsrud Brinchmann
Universitetet i Nordland Direktør Arne Bardalen Norsk institutt for skog og landskap
Avdelingsdirektør Hege Torp, Norges forskningsråd
Student Truls Melsbø Årseth, Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo

En representant fra KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning, samt en representant fra Kunnskapsdepartementet, er observatører i komiteen.

Mandatet
Det var nok mange som stusset litt på statssekretær Bjørn Haugstads uttalelse på komiteens avslutningsseminar 4. desember 2013, hvor han løftet fram at et Kif kunne komme til å bli et Mif. Oppnevningsbrevet fra Kunnskapsdepartementet åpner opp for at en endring av mandatet, altså til å inkludere mangfold, kan komme i løpet av komitéperioden. Men enn så lenge er mandatet for denne komiteen uendret.

Mandatet har vært diskutert flere ganger i forbindelse med ny komitéperiode, slik at i arbeidet med rapporten Styrk satsingen ble sektoren spurt om nettopp dette spørsmålet: ”Bør mandatet endres til å inkludere mangfold?”. Svaret var da et rungende nei. Ingenting er som nevnt avgjort, men det er nok en diskusjon som komiteen må ta stilling til om tid og stunder.

Bretter opp arma
Kifs sekretariat er i gang med planleggingen av oppstartsmøte for den nye komiteen og ser fram til å komme i gang med arbeidet sammen med dem. Det er alltid spennende å bli kjent med nye mennesker. Nye øyne og nye hoder som kan være med på å skape nye muligheter for arbeidet med kjønnsbalanse i forskning. Jeg gleder meg rett og slett!

Noen datoer – jeg ramser opp
Sekretariatet blir fra tid til annen spurt om å holde innlegg om Kifs arbeid. I løpet av januar skal jeg holde to presentasjoner, en for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og en på Universitets- og høgskolerådet.

Likestillingsprisen deles ut på Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse den 14. januar, så da er det bare å følge med! Ressursbanken vil selvsagt følge utdelingen og komme med sak om vinneren.

Februar måned starter med kick-off for Forskningsrådets BALANSE program. Det er fortsatt mulig å melde seg på der, og som man kan se av programmet vil vår nye komitéleder holde et innlegg, som medlem av programstyret i BALANSE.

Til sist vil jeg minne om nettverkskonferansen som skal avholdes i Narvik 17-18.mars. Det kan være lurt å melde seg på så fort som mulig, fordi det er vinterfestuke i Narvik samme uke og da vil det være mange spennende aktiviteter i byen. Og ikke minst påtrykk på hotellrom.

Godt nytt år!

PS: Mitt nyttårsforsett er å blogge mer og gi dere mer og bedre oversikt over hva komiteen (og sekretariatet) driver med!